Mohon respon semua tentang ‘Research Methods’ dan Statistik….

metod2

 

Kali ini saya ingin mengajukan antara persoalan menarik mengenai sejauhmana anda semua selesa dan meminati ‘Research Methods’ dan Statistik….

Sudah pastinya sesiapa yang melibatkan diri dalam bidang penyelidikan, tidak kira sebagai seorang pelajar undergraduate mahupun postgraduate, ataupun dalam dunia akademik sebagai penyelidik, anda tidak dapat lari dari melibatkan diri dengan dunia penyelidikan.

Persoalannya, ‘Research Methods’ atau turut diterjemahkan sebagai Kaedah Penyelidikan dan juga secara khususnya ilmu mengenai statistik….susah ke senang atau apakah interpretasi anda semua tentang ini? Mohon respon boleh…Terima kasih semua 🙂

stat2

Reka Bentuk Kuasi-Eksperimental

desgn

Lama betul tidak berkongsi idea di sini gara-gara kesibukan dan kesuntukan masa yang amat sangat. Namun Alhamdulillah bila check kekerapan statistik pengunjung, nampaknya blog ini tidak pernah sunyi daripada mereka yang memang inginkan maklumat khususnya tentang metode dan statistik. InsyaAllah moga-moga perkongsian ini bermakna. Saya pun masih ada hutang lagi dengan semua…banyak persoalan yang diajukan masih belum saya jawab dan respons. Mohon maaf ya…
ex

Kali ini sekadar berkongsi tentang reka bentuk kajian yang agak jarang dipilih oleh para pengkaji iaitu tentang reka bentuk kajian Eksperimental. Sebenarnya ada beberapa situasi dan keadaan yang memerlukan kajian eksperimental dijalankan dan bukanlah kajian tinjauan. Namun, ia bukanlah suatu kajian yang mudah dilakukan walaupun jumlah sampelnya lebih sedikit berbanding dengan kajian tinjauan. Kajian eksperimental ini merupakan kaedah terkawal yang memerlukan penelitian dan juga kecekapan pengkaji itu sendiri dalam mengendalikan kajian yang agak complicated. Apa yang membezakannya, kita perlu mengawal pemboleh ubah kajian.

Namun, dalam bidang Sains Sosial, kebanyakan ahli penyelidik kerap menggunakan kajian kuasi-eksperimental berbanding dengan kajian eksperimental benar (true experimental). Saya pun sebenarnya tidak pernah melakukan kajian eksperimental benar. Mungkin masih belum mahir dan berkepakaran dalam melaksanakan kajian sebegini. Namun, kali ini saya hanya ingin berkongsi sedikit ilmu dan maklumat mengenai kajian kuasi-eksperimental yang mana sering digunakan untuk menilai keberkesanan sesuatu program yang dijalankan. Bagi saya kajian kuasi-eksperimental ini lebih mudah diuruskan dan dilaksanakan berbanding kajian eksperimental benar kerana kumpulan-kumpulan responden kajian tidak semestinya sama jumlahnya. Dalam kajian ini juga, reka bentuk pre & post design yang paling kerap dan biasa dengan saya. Dua reka bentuk lain iaitu regresi tidak bersambungan dan reka bentuk siri masa, sememangnya saya tidak mempunyai kepakaran tersebut dan hanya mendapat maklumat melalui pembacaan saya terhadap buku-buku metode sahaja. 

Dalam reka bentuk ujian pre dan post ini, terdapat dua kumpulan kajian yang dinamakan kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Ciri-ciri yang dipilih oleh kedua-dua kumpulan ini seharusnya hampir sama. Jangan bimbang kerana bagi kajian kuasi-eksperimental ini tidak memerlukan pensampelan secara rawak. Oleh itu, jangan terikat dengan ujian parametrik kerana reka bentuk kajian ini ada ujian yang tersendiri yang boleh kita gunakan seperti ujian ANCOVA. 

EID MUBARAK 🙂

research

Reka Bentuk Kajian

Image

Sebenarnya kenapa kaedah penyelidikan ini sangat penting kepada mereka yang bergelar penyelidik, pengkaji, pelajar yang ingin menulis tesis dan juga pelajar yang mengambil kelas Metodologi. Kenapa dalam bidang penulisan akademik, memahami mengenai kaedah penyelidikan ini sangat dititik beratkan. Walaupun semua sudah sedia maklum mengenai kepentingan memahami dan menguasai kaedah penyelidikan atau research methods ini namun ramai lagi yang masih keliru tentang segala-galanya.

Di saat-saat penghujung semester akan berakhir ini, walaupun kelas kuliah dan tutorial sudah berakhir, di saat para pelajar mengosongkan fakulti dan jabatan dalam tempoh study week, namun tugas sebagai seorang pensyarah masih belum terhenti. Apatah lagi di saat cuti sekolah terasa rasa bersalah kerana tidak dapat bercuti panjang bersama keluarga. Kenapa? Kerana masih ada tugas yang belum selesai. Tugas menyelia tesis pelajar dan juga menjadi examiner demi membaca tesis pelajar yang banyak. Nampak macam kerja senang dan mudah namun tidak semudah itu. Kadang-kadang sangat pening dengan tesis yang tidak difahami sendiri oleh pelajar yang menulisnya. Mungkin perlukan sedikit pencerahan apa sebenar yang mereka faham sehingga mereka keliru dengan apa yang mereka tulis. Antara persoalan lain ialah kalau mereka tidak faham kenapa mereka tidak bertanya. Masalah tentang kaedah penyelidikan ini macam seolah-olah tiada penghujung. Setiap pelajar menghadapi masalah yang sama. Atau mungkin pensyarahnya yang tidak pandai mengajar kot 😦

ImageAntara isu kaedah penyelidikan yang kerap tidak difahami oleh pelajar ialah REKA BENTUK KAJIAN. Keliru!!! Sebagai contohnya reka bentuk kajian tinjauan tetapi pada masa yang sama tidak memahami kaedah pengumpulan data yang bagaimana sepatutnya sesuai dengan kaedah tinjauan. Sebagai contohnya menggunakan reka bentuk kajian tinjauan, kaedah pengumpulan data melalui borang soal selidik dan pemerhatian. Pernyataan tersebut adalah kurang tepat kerana pemerhatian merupakan kaedah pengumpulan data melalui kajian kualitatif.

Ada juga kekeliruan tentang metode temubual. Sebenarnya temu bual mendalam merupakan kaedah pengumpulan data dalam kajian lapangan. Kajian lapangan ini mewakili kajian kualitatif bukan kajian kuantitatif. Walaubagaimanapun, ada juga kaedah temu bual dalam kajian kuantitatif iaitu temu bual tinjauan. Temu bual tinjauan ini boleh dijalankan dengan mengambil kira beberapa aspek seperti satu set soalan telah disediakan terlebih dahulu sebelum temu bual berlangsung, soalan yang akan dikemukakan kepada responden akan dicatatkan pada borang soal selidik dan juga unsur perbincangan berkaitan dengan isu amat terhad kepada soalan-soalan yang ada dalam soal selidik sahaja. Bila perlunya penyelidik menggunakan kaedah temu bual tinjauan ini? Ketika berhadapan dengan responden yang mengalami kesukaran untuk menjawab sendiri borang soal selidik tersebut. Sebagai contohnya, responden kajian kita adalah masyarakat Orang Asli, sudah tentu memerlukan bantuan penyelidik ataupun enumerator untuk melengkapi soal selidik tersebut. Begitu juga jika responden kajian kita adalah pesakit kritikal di hospital.

Jadi, temu bual tinjauan sangat berbeza dengan temu bual lapangan atau juga dikenali sebagai temu bual mendalam. Temu bual mendalam merupakan kaedah pengumpulan data kajian kualitatif yang memerlukan perbincangan yang mendalam tentang sesuatu isu. Terdapat juga pelajar yang keliru tentang temu bual sebagai kaedah mendapatkan data yang mana akan menjawab objektif kajian serta temu bual sebagai sumber rujukan teks. Oleh itu, kerap berlaku kesilapan bila dinyatakan temu bual dalam metodologi kajian tetapi tidak ada data, tidak hasil kajian malah tidak ada objektif kajian yang menunjukkan tentang kaedah temu bual tersebut.

Sebenarnya memahami kaedah penyelidikan perlukan pemahaman secara menyeluruh bukan sekadar serpihan. Selamat Berusaha 🙂

 

Kerangka Kajian

Salam semua..terlebih dahulu saya mohon banyak kemaafan kerana banyak komen dan soalan yang diajukan masih tidak dapat saya raikan dek kerana kekangan masa. Semester insyaAllah akan sampai ke penghujungnya dalam 3/4 minggu lagi. Harapan saya semasa cuti semester nanti saya akan tengok balik respons dan soalan yang masih tidak terungkai. Mohon maaf sekali lagi kerana tidak dapat menjawab setiap persoalan tersebut. Agaknya soalan tersebut pun dah basi 😦

Image

Sedikit perbincangan tentang kerangka kajian. Masih terdapat pelajar yang agak keliru tentang kerangka teori dan kerangka konseptual kajian. 

Kajian yang baik perlu berasaskan teori. Teori kajian berfungsi sebagai panduan dalam kita membentuk kerangka konseptual. Kadag-kadang dalam kajian kita menggunakan lebih daripada 1 teori. Tidak salah dan tiada masalah. Yang penting sebagai pengkaji, kita perlu kenal pasti apakah pemboleh ubah kajian kita yang ingin kita letakkan dalam konseptual kajian. Kadang-kadang kita bukan menggunakan keseluruhan konstruk daripada 1 teori tetapi kita hanya mengambil sebahagian dan pilih pemboleh ubah yang tertentu sahaja. Ini saya bincangkan dari sudut kajian kuantitatif. Kajian kuantitatif sangat mementingkan kerangka konseptual bagi menjelaskan yang mana satu IV dan juga DV kita. 

Kalau masih keliru lagi, cuba rujuk mana-mana buku methods yang membincangkan tentang hal ini. Ini penting supaya pengkaji sendiri tidak terkeliru. Kerap juga saya baca tesis pelajar yang bergerak dalam keadaan lost, kerana tiada teori kajian yang menjadi rujukan. Aduhai! Sedangkan teori sama ada dari Barat mahupun teori prinsip Islam sangat penting. Kajian tanpa teori dalam penyelidikan kuantitatif ibarat meraba di dalam terang. Tidak jumpa jalan pulang. 😦

Tentang Sampel Rawak atau Bukan Rawak…

Image

MAsih terdapat pengkaji dan pelajar yang keliru tentang persampelan sehingga wujud pertikaian dan juga perbahasan. BAgi kajian kuantitatif, pemilihan saiz sampel sangat penting kerana ia melibatkan generalisasi kajian. Iaitu sejauhmana sampel tersebut dapat digeneralisasikan kepada populasi kajian yang sebenar. Dalam post entri yang sebelum ini saya telah bincangkan tentang jenis-jenis persampelan sama ada persampelan secara rawak mahupun bukan rawak. JUsteru, antara persoalan yang sering dirujuk dan diajukan kepada saya ialah jika populasi kajian melibatkan jumlah yang besar, bagaimana nak pilih sampel. Matilah saya jika nak pilih seluruh Malaysia 😦

JAdi sebesar manakah populasi kajian anda? Pengkaji menjadi keliru tentang populasi apabila pengkaji sendiri tidak memahami sempadan populasi yang perlu mereka hadkan. SEbagai contohnya, jika ingin mengkaji tentang kehidupan orang Asli, adakah perlu mencapai keseluruhan populasi Orang Asli  di seluruh Malaysia? Pemilihan populasi juga perlu mengambil kira faktor masa dan masalah yang akan dihadapi serta kewangan pengkaji itu sendiri. Jika melibatkan kos kewangan yang banyak, pengkaji perlu mengecilkan skop populasi kajian mereka. Jadi kalau kajian tentang Orang Asli tadi, kecilkan skop populasinya kepada beberapa zon dan negeri sahaja yang kita boleh capai.

Satu aspek lagi yang sering menjadi kekeliruan dalam kalangan pengkaji dan pelajar ialah jenis persampelan yang dipilih. Sebenarnya jika kajian kita hanya menggunakan analisis statistik deskriptif tidak ada masalah langsung tentang jenis persampelan mana yang kita pilih untuk digunakan. Gunalah jenis persampelan rawak ke seperti rawak mudah, berstrata ataupun persampelan bukan rawak ke seperti bertujuan mahupun kuota memang tak jadi masalah. So, apa susah-susah untuk berfikir. Kerana ia tidak langsung menjejaskan analisis kita. Lain la kalau kita menggunakan ujian statistik inferensi seperti korelasi ataupun regresi, barulah ia perlu memenuhi andaian statistikal yang antara lain perlukan persampelan secara rawak.

Mohon harap pelajar tidak lagi keliru tentang sampel rawak atau bukan rawak ya 🙂

Memahami Reka Bentuk Kajian

Image

Untuk menjalankan kajian, pengkaji perlu kenal pasti tentang reka bentuk kajian terlebih dahulu. Reka bentuk kajian perlu jelas untuk memahami keseluruhan kajian yang akan kita jalankan. Jika pengkaji sendiri tidak memahami dengan baik reka bentuk kajiannya, ia akan menjadi disaster kepada kajian tersebut. Ini kerana jika permulaan tidak betul ia akan memberi kesan kepada pengakhirannya.

Saya ingin berkongsi hasil pengalaman membaca tesis sama ada sebagai supervisor mahupun examiner. Kerap berlaku pelajar meletakkan reka bentuk kajian yang tidak kena. Apabila salah reka bentuk, ia akan berkait rapat dengan banyak aspek seperti kaedah pengumpulan data dan juga analisis data. Terdapat pelajar yang keliru dengan reka bentuk kajian, masih tidak dapat membezakan di antara kajian kualitatif dan juga kajian kuantitatif. JAdi akan berlaku percampuran reka bentuk yang bercampur aduk di antara kuali dan kuanti. Sebagai contohnya ada pelajar yang mengatakan bahawa kajiannya merupakan kajian tinjauan tetapi pada masa yang sama meletakkan temu bual dan pemerhatian dalam kaedah pengumpulan data. Ada juga pelajar yang keliru dengan mengatakan kajiannya kajian kualitatif menggunakan temu bual mendalam; sedangkan temu bual mendalam itu sebenarnya antara salah satu kaedah pengumpulan data bukan reka bentuk kajian.

Image

Sebenarnya terdapat beberapa reka bentuk kajian yang boleh kita pilih untuk digunakan. Ia bergantung kepada kepakaran dan kemahiran kita menguasai reka bentuk tersebut. Bagi kajian kuantitatif, terdapat 2 reka bentuk iaitu kajian eksperimen dan kajian bukan eksperimen. Bagi kajian eksperimen, ada kajian true experimental dan ada quasi experimental. Bagi kajian bukan eksperimen pula, kajian tinjauan merupakan antara kajian kuantitatif yang sangat popular. Terdapat 2 jenis kajian tinjauan iaitu menggunakan reke bentuk longitudinal ataupun cross sectional (kajian rentas).

Image

Longitudinal merupakan kajian yang dijalankan dalam satu jangka masa yang panjang. Jadi, data dikumpul berasaskan satu jangka masa terhadap kumpulan sampel yang sama. Ia kajian yang berkesan tetapi tidak popular kerana tempoh yang lebih lama untuk menjalankannya. Seringkali ia dijalankan untuk mengkaji corak dan pola sesuatu sampel dalam tempoh tertentu. Manakala kajian rentas, data dikumpul pada satu masa sahaja. Data boleh dikumpul sekali sahaja pada suatu masa. Kajian ini sangat popular dalam kalangan pelajar untuk dijalankan kerana ini lebih mudah dan masa yang lebih singkat.

INsyaAllah di kesempatan lain, akan saya bincangkan pula reka bentuk kajian kualitatif 🙂

Gap of knowledge dalam Pernyataan Masalah

Image

Tajuk entri saya hari ini untuk meraikan soalan daripada Fathiah tentang ‘gap of knowledge’.

Selalunya bila seseorang pelajar bermula untuk menulis tesis, antara perkara utama yang dicari ialah mengenai tajuk tesis tersebut. Sibuk dan gelisah jika tak dapat lagi tajuk kajian. Namun, ada yang terlepas pandang mengenai perkara asas yang penting dalam penulisan tesis iaitu pernyataan masalah. Kita perlu kenal pasti dulu masalah baru boleh buat kajian. Kalau takde masalah buat apa nak jalankan kajian kan? Jadi penyelidik seharusnya mengenal pasti pernyataan masalah yang ada serta ‘gap of knowledge’ dalam bidang kajian yang ingin dijalankan. Gap of knowledge ini sebenarnya jurang kajian yang mana ia sebagai jurang yang belum dikaji oleh penyelidik lepas. Sebab itulah kajian kita dibuat kerana untuk mencari penyelesaian tentang masalah yang dihadapi. Ini perlu jelas dalam kita menulis masalah kajian. 

Kepentingan memahami dan menguasai Pernyataan Masalah ialah ia dapat memandu dan menjadi arah panduan pengkaji itu sendiri. Ini kerana selagi mana perbincangan kajian dalam sekitar tentang Permasalahan kajian, tajuk tak menjadi masalah. Dua tiga kali tukar pun takpe selagi tidak menjejaskan aspek perspektif kajian. 

Image

Bagaimana untuk kita kenal pasti jurang kajian tersebut. Nak tak nak kena baca membaca dan perlu mahir mencari sorotan literatur. Cari kajian lepas yang dijalankan yang lebih kurang sama dengan bidang kajian kita dan kenal pasti aspek lain yang masih belum diterokai dan patut diterokai dengan lebih mendalam lagi. 

Pernyataan masalah perlu bersandarkan rujukan dan hujah pengkaji lain, bukan hanya didasari sentimen dan idea pemikiran kita semata-mata. Jika ada panduan dan rujukan statistik tentang sesuatu perkara yang ingin dikaitkan dengan kajian kita lagi baik, sebagai contohnya statistik kemalangan, statistik pelajar hamil luar nikah dsb. Ini kerana nombor dan angka ini membantu kita dalam menguatkan hujah bahawa kajian ini penting untuk dijalankan kerana masalah ini benar-benar wujud. 

Pernyataan masalah juga perlu disandarkan dengan sorotan literatur yang kuat. Perlu ada 1 rujukan literatur yang menjadi artikel utama dan menjadi panduan yang ada kaitan rapat dengan permasalahan yang ingin dikaji….

Image