Novice Researcher….antara Basic Research dan Applied Research

noviceNovice researcher seperti pelajar post graduate sentiasa meneroka masalah dalam kajian mereka. Bagi penyelidik novis sememangnya mereka bermula sebagai amatur. Meneroka penyelidikan penting bagi membantu memahami permasalahan kajian yang sebenar sebelum memulakan penyelidikan. Oleh itu, penyelidik novis belum mahir dan banyak lagi yang perlu dipelajar sebelum mencapai status penyelidik profesional dan pakar. Namun, jangan bimbang semua kita bermula sebagai penyelidik novis yang amatur. Banyak lagi penerokaan kajian dan metodologi yang perlu difahami dan dikuasai. Justeru, sangat tepat jika pelajar post graduate memahami senario sebagai penyelidik novis agar mereka tidak exxagerate dalam mengendalikan penyelidikan seolah-olah kajian mereka dapat mengubah dunia.

Ini biasa berlaku kepada pelajar siswazah samada di peringkat sarjana mahupun peringkat doktor falsafah. Yang mana mereka beranggapan kajian mereka sangat penting sehingga sub dalam signifikan kajian mereka tujukan kepada organisasi dan institusi luar melebihi signifikan kepada bidang kajian dan rujukan literatur.  Sedangkan sebenarnya kajian kesarjanaan kita sudah tentu banyak menyumbang kepada epistimologi bidang ilmu kita. Bukan mewar-warkan yang kajian kita ini baik kepada KPM, sekolah, JAKIM, Majlis Agama dan sebagainya. Adalah sumbangan penyelidikan kita kepada policy maker tersebut cuma persoalannya siapa yang akan merujuk dan membaca tesis kita? Sudah tentunya penyelidik lain dan juga pelajar. Jadi perbincangan teoretikal sudah tentu lebih penting untuk dibincangkan dalam signifikan kajian.

Sebagai penyelidik novis perlu tahu bahawa penyelidikan ada dua bahagian utama iaitu menjalankan basic research dan juga applied research. Penyelidikan secara basic bukan untuk menyelesaikan masalah kerana penyelidik menjalankan kajian untuk meneroka dan meningkatkan kefahaman tentang sesuatu. Ia juga dikatakan sebagai expand on knowledge. Basic research dijalankan sebagai penilaian kepada sesuatu fenomena. Namun, applied research dijalankan untuk menyelesaikan masalah dan juga mengukuhkan atau menolak sesuatu teori. Applied research merupakan penyelidikan yang boleh digunakan apabila seseorang penyelidik itu cuba mencari dan menyelesaikan sesuatu fenomena yang berlaku dan hasil kajian akan menjawab kepada permasalahan tersebut.

Penyelidik novis boleh meneroka kedua-dua kajian penyelidikan ini. Cuma ia bergantung kepada sejauhmana masalah kajian masing-masing.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s