Analisis Faktor

Image

Dalam penyelidikan kuantitatif, analisis faktor perlu dilakukan untuk menentukan tahap kesahan konstruk. Ujian kesahan tidaklah sepopular jika nak dibandingkan dengan ujian reliability (kebolehpercayaan) instrumen. Sedangkan sepatutnya seorang penyelidik perlu menguji tahap validity instrumen dulu sebelum jalankan ujian reliability. Nilai alfa cronbach yang tinggi seperti 0.7 hingga 0.9 tidak bermakna instrumen kita sudah cukup baik. Sebab ada tahap alfa yang tinggi tapi instrumen tersebut tak valid.

Analisis faktor dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti, mengurangkan, ataupun menyusun sebilangan besar item soal selidik ke dalam konstruk tertentu di bawah pemboleh ubah kajian. Daripada analisis faktor, kita dapat kenal pasti dimensi-dimensi di bawah pemboleh ubah tersebut. Sebagai contohnya pemboleh ubah Kemahiran berkomunikasi mungkin mempunyai beberapa dimensi yang boleh kita ukur. Data kajian menggunakan data yang berskala interval dan juga ratio. Selalunya juga ujian analisis faktor ini kita jalankan dalam kajian rintis. Jadi kita jalankan dua kajian rintis; yang pertama untuk uji tahap kesahan konstruk dan yang kedua untuk uji tahap kebolehpercayaan instrumen. Walaubagaimanapun, analisis faktor melibatkan saiz sampel yang besar berbanding dengan ujian kebolehpercayaan seperti ujian internal consistency melalui nilai alfa cronbach. 

Image

Advertisements

4 thoughts on “Analisis Faktor

  1. sulianti ismail says:

    salam..saya ingin mencari hubungan antara 2 faktor dalam kajian saya jadi sy bercadang utk melakukan ujian korelasi…masalahnya dalam soal selidik saya setiap faktor itu terdiri dari banyak item/soalan jd saya lakukan analisis faktor untuk tinggalkan satu saja item yg mewakili faktor itu tetapi saya tidak tahu macamana utk mendapatkan item itu kerana output yang terhasil saya kurangpasti untuk menganalisanya…minta bantuan puan

  2. rosma212 says:

    Wassalam Sulianti, analisis faktor digunakan untuk mengenal pasti variabel secara multi dimensional. Untuk lakukan ujian korelasi tidak ada masalah dan tidak ada kaitan dgn analisis faktor. Yg penting menepati statistical assumptions untuk menjalankan statistik inferensi.

  3. beni says:

    as salam , puan, just nak tanya kalau ujian rintis kita untuk dapatkan nilai korelasi biasa dalam 30 orang sampel, kalau untuk analisis faktor jumlah sampel berape ?… saya guna pendekatan kajian Arrindell dan Van de Ende (1985) iaitu 20 kali bilangan daripada faktor yang dijangka iaitu pemboleh ubah bebas. macam saya 20 x kali dengan 6 variable bersamaan 120 sampel. betul ke?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s