Paradigma Mixed Methods

Sambungan dari entri yang lepas berhubung dengan paradigma atau philosophical worldviews yang menjadi asas penyelidikan kajian kita. Kalau kajian kuantitatif lebih mementingkan analisis berangka dan nombor dengan perspektif post-positivist, kajian kualitatif pula lebih mementingkan unsur subjektiviti dengan pendekatan interpretif. Manakala asas paradigma kajian mixed methods juga dikatakan sebagai paradigma ketiga yang wujud dalam penyelidikan empirikal.  Paradigma mixed methods dikenali sebagai perspektif pragmatisme. Terdapat penyelidik yang mengambil perspektif pragmatisme dengan menerima penggabungan paradigma kuantitatif dan kualitatif secara bersama.

Justeru, persoalannya….apa yang membezakan paradigma pragmatisme dengan kedua-dua paradigma kajian kuantitatif dan kualitatif? Hakikatnya penyelidik yang menerima kaedah mixed methods lebih melihat dunia dengan lebih terbuka melalui andaian asas, pengumpulan data serta analisis data yang berbeza. Dengan kata lain, penyelidik pragmatisme tidak terlalu taksub dengan satu-satu kaedah penyelilidikan semata-mata. Contohnya terlalu bias dengan kajian penyelidikan kuantitatif sehingga menolak kajian yang berdasarkan penyelidikan kualitatif ataupun orang-orang kualitatif yang memandang rendah mereka yang berpihak kepada kajian kuantitatif. Malah mereka yang menerima kajian mixed methods menggunakan kepelbagaian pendekatan untuk memahami permasalahan kajian yang berbeza pendekatannya. Oleh sebab itulah, mereka yang menerima paradigma pragmatisme lebih terbuka dalam membincangkan persoalan ontologi, epistimologi dan aksiologi sesuatu kajian penyelidikan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s