Analisis Kandungan Kualitatif (Qualitative Content Analysis)

Analisis kandungan secara kajian kualitatif berbeza daripada analisis kandungan kuantitatif yang lebih mementingkan angka dan pengiraan secara objektif serta melihat aspek tersurat semata-mata. Sedangkan analisis kandungan kualitatif lebih melihat teks sebagai interpretasi makna secara dalaman dan subjektif.

Kajian analisis kandungan sama ada kualitatif mahupun kuantitatif banyak digunakan dalam bidang media dan komunikasi – untuk menganalisis dokumen – seperti akhbar, televisyen dan juga filem. Namun, kajian kualitatif turut menggunakan analisis kandungan bagi menganalisis tema-tema daripada temu bual dan juga pemerhatian.

Terdapat sarjana penyelidikan kualitatif seperti Berg, Mayring dan Hsieh dan Shannon membezakan analisis kandungan (kualitatif) sebagai kelebihan dalam meneliti isi media berdasarkan context dan process.  Aspek context dilihat melalui isi kandungan utama secara tersirat (latent content) manakala aspek process melibatkan proses interpretasi teks yang dijalankan secara teliti dan berulang-ulang kali.

Mungkin saya boleh kongsikan lapan langkah penting yang terkandung dalam proses analisis kandungan kualitatif yang dicadangkan oleh Zhang dan Wildermuth (2009) melalui pengumpulan dan penganalisaan data;

i)    persediaan data

ii)   mentakrifkan unit analisis

iii)  membina kategori dan skema pengekodan

iv)  menguji skema pengekodan melalui teks sampel

v)   pengekodan teks

vi)  menilai ketekalan pengekodan

vii) kesimpulan daripada data yang telah dikod

viii)laporan kaedah dan hasil kajian

Analisis kandungan kualitatif akan dianalisis menggunakan analisis tema dengan pengekodan dan pengkategorian.  Selalunya, proses analisis data berlaku secara berterusan dan non-linear.

Advertisements

9 thoughts on “Analisis Kandungan Kualitatif (Qualitative Content Analysis)

 1. noraini says:

  SALAM…. Puan, blh tak terangkan tentang sistem pengkodan ?terima kasih atas kerjasama puan.

 2. rosma212 says:

  Noraini, pengekodan perlukan borang pengekodan. Kita boleh create sendiri borang tersebut. InsyaAllah kalau ada masa yang bincangkan hal ini. Terima kasih

 3. sylviana says:

  Puan, boleh tak berkongsi sumber jurnal yang puan gunakan dalam kajian puan ini. TQIA..

 4. sharifah says:

  terima kasih doktor atas perkongsian..blog ni sangat membantu..moga Allah balas jasa baik doktor amen ya Rabb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s