Jenis analisis data – statistik deskriptif

Dalam kajian kuantitatif sebagai contohnya melalui kaedah tinjauan (survey), terdapat beberapa jenis analisis data bergantung kepada jenis kaedah pengumpulan data. Jenis analisis data terbahagi kepada dua jenis utama iaitu sama ada menggunakan analisis statistikal deskriptif ataupun analisis statistikal inferensi.

Statistikal deskriptif ialah menganalisis data secara peratusan, frekuensi serta dengan menggunakan Measure of central tendency (MCT) (ukuran kecenderungan memusat) – min, mod dan median. Dalam statistik deskriptif, jenis analisis data sering melibatkan analisis bivariat iaitu dengan hanya menggunakan satu pemboleh ubah sahaja. Selalunya dalam bab analisis data, untuk faktor demografi seperti jantina, umur dan juga pendidikan kita sering menggunakan peratusan dan frekuensi. Sebagai contohnya peratusan dan jumlah responden lelaki dan perempuan. Bagi pemboleh ubah seperti umur, kita juga boleh mengenal pasti min iaitu purata umur responden contohnya.

Bagi MCT iaitu min, mod dan median – Min ialah skor purata data. Mod pula skor data yang paling kerap/banyak – kekerapan tertinggi. Manakala median ialah skor yang ada di tengah-tengah yang dapat membahagikan data kepada dua bahagian.

Dalam statistikal deskriptif selain MCT, measure of dispersion (ukuran serakan) juga turut dibincangkan iaitu range, variance dan standard deviation.

Kalau masuk kelas statistik, ini adalah di antara topik-topik awal yang akan dibincangkan sebelum dipanjangkan dengan topik-topik statistikal inferensi. Asas fungsi statistik ialah untuk menguruskan dan menterjemahkan data supaya dapat difahami. Selalunya untuk statistik deskriptif ini jadual taburan kekerapan (frequency table) dibuat untuk membaca data dengan senang.

Kelas statistik bukanlah kelas yang susah dan menyeramkan. Yang pasti pelajar perlu minat dan bersedia untuk mencabar diri dengan nombor-nombor. Senang bukan! Dalam ilmu statistik bukan macam ilmu matematik. Nak faham statistik kena faham keseluruhan research kita. Yang paling penting kena faham objektif kajian barulah boleh diselarikan dengan jenis pengumpulan data dan jenis analisis data. Sebagai contohnya jika objektif kajian kita mengenai tahap kemahiran berkomunikasi dalam kalangan responden. Dan kita gunakan reka bentuk survey dan instrumen soal selidik bagi mendapatkan data. Jenis analisis data kita seharusnya menggunakan statistik deskriptif dengan frekuensi. Kenapa? Kerana ia merupakan analisis bivariat iaitu menggunakan hanya satu pemboleh ubah sahaja – tahap kemahiran berkomunikasi. Dan kita hanya melihat frekuensi iaitu taburan kekerapan responden yang berkomunikasi dengan instrumen – ciri-ciri kemahiran berkomunikasi mereka.

InsyaAllah kita akan sambung perbincangan selanjutnya berkenaan dengan statistik inferensi pula ya!

Advertisements

10 thoughts on “Jenis analisis data – statistik deskriptif

  1. rosma212 says:

    Wassalam syuhada, memang hubungan jenis data dengan kaedah analisis statistik sgt penting untuk kita kenal pasti. Contoh jika kita nak kenal pasti perbezaan satu tahap kefahaman agama (kita guna skor skala likert- data interval) dalam kalangan responden lelaki atau perempuan (jantina – skala nominal) so ujian statistik yang sesuai ialah independent sample t-test.

    Setiap jenis data memerlukan ujian statistik yang berbeza.Harap membantu 🙂

  2. nurul nabilah says:

    assalamualaikum puan.bolehkah saya bertanya. saya sekarang sedang menjalankan kajian. kajian saya bertajuk faktor-faktor yang mendorong graduan menceburi bidang keusahawanan teknologi. jadi adakah betol jika saya menggunakan data frequency dan deskriptif.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s