Signifikan dalam Kajian Kuantitatif…

Image

Dalam kajian kuantitatif, bila kita menguji hipotesis, signifikan merupakan satu aspek yang sangat penting. Bagaimana kita nak tahu samada kajian kita signifikan atau sebaliknya. Sebab itu kita perlu menguji hipotesis. Antara persoalannya sejauhmanakah signifikannya kajian yang akan kita jalankan itu. Pengkaji perlu memahami bagaimana untuk menentukan kesignifikanan sesebuah kajian itu. Adakah bila mana kajian kita dibaca oleh seseorang yang hebat ataupun pembuat dasar, ataupun yang akan mempengaruhi dasar kerajaan, kajian kita sudah boleh dianggap signifikan. Kebanyakan pengkaji keliru bila membincangkan signifikan kajian. Signifikan bagi mereka bila mana ia dikatakan dapat menyumbang kepada polisi dan dasar kerajaan…secara logiknya mereka pun tak sedar kewujudan tesis yang beribu-ribu dihasilkan oleh para penyelidik di seluruh universiti di Malaysia jika kita tak keluarkan pecahan daripada tesis kita menjadi buku, artikel jurnal dan sebagainya. Jadi kalau kita sekadar menghasilkan satu kajian untuk mengubah dasar dan polisi kerajaan sememangnya satu yang agak sukar dicapai.

Image

HAkikatnya, kita menulis tesis dan menjalankan kajian terutamanya di peringkat sarjana dan doktor falsafah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kepakaran kita khususnya dalam bidang kesarjanaan akademik. Memang agak sukar untuk dibaca oleh pembuat dasar atau organisasi yang lain.

Jadi apa yang sepatutnya kita bincangkan dalam signifikan kajian? Secara asasnya kajian kita signifikan bila mana sebagai contohnya  kita menguji teori yang kita gunakan dalam kajian kita, ataupun membina inventori, instrumen, membina model baru, menentukan hubungan di antara pemboleh ubah, ataupun juga kita meneroka bidang baru atau menggunakan metodologi yang berbeza daripada kajian-kajian lepas. Ini di antara aspek yang kita boleh bincangkan dalam signifikan kajian yang sangat objektif dan boleh diukur. Semua ini perlu berbalik semula kepada paradigma perspektif kajian kuantitatif yang berpegang dengan pasca positivisme.

Image

Bengkel tentang Metodologi Kajian, Statistik & Analisis SEM untuk Tesis

Image

Alhamdulillah ada yang bertanya lebih lanjut tentang kursus Amos dan sewaktu dengannya. Lebih-lebih lagi jika masih berjuang dalam penulisan tesis. Saya menggalakkan join lah kursus yang ditawarkan agar kita boleh jelas tentang tesis yang sedang kita kaji. Ada bagusnya kita join mana-mana kursus, selain kita dapat memahami dengan lebih baik dengan framework dan jenis analisis data kita, kita juga dapat bertemu dengan rakan-rakan yang sama perjuangannya dengan kita.

MPWS banyak mengendalikan dan menawarkan kursus-kursus ini sebagai persediaan bagi pelajar post graduate; sama ada peringkat master atapun ph.D.

Boleh visit http://postgraduateworkshop.com/   dan daftar untuk kursus yang ditawarkan…

Image

InsyaAllah sesiapa yang berusaha ke arah jalan yang betul, pasti akan mendapat pertolongan Allah. Mencari ilmu tidak kira ilmu duniawi apatah lagi ilmu ukhrawi InsyaAllah mendapat keberkatanNya. Yang pasti setiap ilmu yang kita cari itu hendaknya dapat mendekatkan diri serta berupaya membawa diri kita kepada manisfestasi iman kerana setiap apa yang kita buat InsyaAllah akan dikira sebagai ibadah jika kita ikhlas. So belajar statistik dan AMOS juga dikira sebagai ibadah jika kena caranya :)

Selamat berbengkel :)

Image

Image

Analisis SEM…AMOS

Image

Minggu yang agak penat kerana hujung minggu Thaipusam ari tu sibuk berbengkel. Musim sekarang memang musim AMOS..lupakan sejenak SPSS dan statistik. Analisis SEM dan AMOS menjadi pilihan. Demam SEM bermula. Rupanya AMOS ni dah lama. Adik beradik SPSS, tapi baru popular kat Malaysia. Kalau SPSS sekarang dah SPSS 21, begitu juga dengan AMOS 21. Apa yang bezanya ialah dengan menggunakan analisis SEM bagi menganalisis data kajian kita, analisisnya lebih advance daripada ujian statistik multivariat.

Nampaknya kena luangkan masa untuk memahami lagi secara detail tentang SEM ini. Bengkel 2 hari belum cukup untuk menguasai keseluruhan ilmu tentang SEM dan software AMOS ini. Sebab ni baru bengkel level 1. Ada kesinambungan level 2 pulak :)

SEM …Structural Equation Modelling

INsyaAllah….

Formation Of The Pro-Social Behaviour Among Adolescent Audience Through Exposure To Films

Contoh artikel yang menggunakan ujian statistik korelasi spara dan regresi pelbagai

Journal of New Media and Mass Communication

ROSMAWATI MOHAMAD RASIT

Sila Klik untuk artikel penuh

Abstract

This research studies the relationship between the exposure of films towards the formation of pro-social behaviour among the adolescent audiences. The social cognitive theory was used as the theoretical framework through the observational learning construct and acts as the intervening variable. The cross-sectional survey was employed in this research as the research design. Data were collected from the distribution of questionnaire through the stratified random sampling method. There were 1028 respondents involved in the research. The questionnaire was constructed from the combination of self-developed questionnaire and Prosocial Personality Battery (PSB). The analysis through partial correlation test shows a significant positive relationship between exposure to films (r= 0.246, p <.05) and prosocial behaviour by controlling the intervening variable. Based on the multiple-regression test, exposure to films and observational learning are the main predictor factors that contribute to the prosocial behaviour for 28.3 percent.

Keywords: Films exposure, prosocial behaviour, social cognitive theory, observational learning

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 43,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 16 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Membaca Output SPSS

Alhamdulillah, jika tesis atau penyelidikan kita sudah berada pada tahap analisis data maksudnya penyelidikan kita sudah hampir siap. Dalam bab Analisis Data bermakna seseorang penyelidik itu sudah melalui proses pengumpulan data. Bagi penyelidik yang memilih kaedah penyelidikan kuantitatif, proses pengumpulan data bermakna mereka telah menyelesaikan pengedaran soal selidik. Justeru setiap soal selidik tersebut perlu dimasukkan datanya ke dalam SPSS sebelum dianalisis.

Walaubagaimanapun, selepas data semua telah di key in ke dalam SPSS, penyelidik seharusnya mahir dalam membaca output SPSS supaya data yang dianalisis menjawab setiap persoalan, objektif dan juga hipotesis kajian jika ujian itu mengunakan statistik inferensi.

Pengalaman saya dalam menyelia dan melibatkan diri dengan penulisan tesis serta penyelidikan, ramai pelajar yang telah menyiapkan proses memasukkan data melalui ujian-ujian statistik yang telah dipilih selari dengan objektif dan hipotesis kajian tetapi tidak tahu hendak membaca output yang mereka dapat.

Justeru, kemahiran membaca output ini sangat penting agar penyelidik dapat membuat keputusan sama ada pengujian hipotesis yang dilakukan itu signifikan atau sebaliknya untuk menolak atau menerima hipotesis tersebut.

Jika menggunakan ujian statistik deksriptif, saya rasa tidak ada masalah sangat kerana biasanya kita hanya membincangkan tentang peratusan, frekuensi, min dan juga sisihan piawai. Analisis statistik deskriptif hanya berbentuk laporan dan ulasan sahaja. Penyelidik hanya perlu mengulas dan membincangkan hasil dapatan dengan merujuk angka-angka yang didapati daripada jadual tersebut.

Image

Image

Kemahiran membaca output SPSS lebih dikehendaki bagi mendalami analisis data ujian statistik inferensi seperti t-test, korelasi pearson dan juga regresi.

Image

Contohnya seperti jadual di atas, bagi ujian independent sample t-test, kita tengok bahagian sig. 2 tailed, perlu kecil daripada 0.05  jika kita guna 95% level of confidence. So berdasarkan jadual, ujian tersebut signifikan dan hipotesis kajian diterima.

….perbincangan ini bersambung :)

Memahami Sorotan Literatur…

Image

Masih ada pelajar dan pengkaji yang belum memahami secara mendalam mengenai sorotan literatur (Literature review). Adakalanya mereka menganggap sorotan literatur sebagai kajian kepustakaan yang diletakkan di dalam bab metodologi kajian…sebagai contohnya kajian ini menggunakan metodologi kepustakaan…

Image

Sedangkan sebenarnya sorotan literatur ini melibatkan proses membaca dan mengambil nota daripada kajian lepas yang berkaitan dengan penyelidikan yang dijalankan. Ia menjadi panduan asas yang menunjukkan jalan kepada pengkaji tentang apa yang ingin dikaji. Hasil daripada sorotan kajian lepas ini, kita dapat mengenal pasti gap of knowledge yang membawa kita kepada permasalahan kajian. Sorotan literatur ini membantu memberi idea baru kepada pengkaji.

Namun, kebanyakan mereka yang tidak memahami bagaimana menggunakan kajian-kajian lepas ini, dalam bab sorotan literatur banyak membincangkan landasan teori dan konsep sahaja tanpa mencari gali kajian-kajian lepas yang berkait rapat dengan kajian yang ingin dijalankan

Mengulas tentang sorotan literatur bukan hanya membincangkan secara sepintas lalu tetapi perlu mendalam khususnya dalam mengupas metodologi yang telah dijalankan dan juga hasil kajian tersebut.

Image

Sebagai contohnya, katakanlah kajian yang ingin dijalankan tentang pengaruh pendedahan dan penontonan filem terhadap perubahan tingkah laku negatif remaja. Perbincangan sorotan literatur tidak memadai dengan mengupas dan membincangkan secara konsep tentang sejarah filem dan tingkah laku remaja secara landasan teori sahaja. Malah dalam bab sorotan literatur sepatutnya pengkaji memfokuskan kepada kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lepas tentang pengaruh pendedahan dan penontonan filem terhadap audien dan juga kajian tentang tingkah laku negatif remaja. Antara contohnya;

1. Kajian pendedahan filem banyak memaparkan perkaitan di antara filem dengan tingkah laku anti-sosial yang menyumbang kepada pengaruh negatif terhadap audien seperti lambakan cerita keganasan dan tingkah laku agresif (Md Salleh et al., 2009; Huesmann, 2007; Funk et al., 2004; Anderson et al., 2003), keganasan seksual (Steinberg & Monahan, 2010; L’Engle, Brown & Kenneavy, 2006; Martino et al., 2005; Emmers-Sommer, 2005; Thompson & Yokota, 2004; Ramasubramaniam & Oliver, 2003; Weisz & Earls, 1995), pengambilan dadah (Gunasekera, Chapman & Campbell, 2005), kisah-kisah tahyul dan seram (Fischoff et al., 2002; Teusner, 2002) serta aktiviti merokok (Shadel et al., 2010; Hanewinkel, 2009; Wills et al., 2008; Wakefield et al., 2003).

2. Berdasarkan kajian Anderson et al. (2003), pendedahan adegan keganasan yang ditonton oleh audien akan meningkatkan tahap keagresifan dan tingkah laku ganas sama ada secara terus dan juga dalam konteks jangka panjang.

3. Kajian Funk et al. (2004) dan Huesmann (2007) menjelaskan bahawa pendedahan yang berpanjangan dan berulang kali mengenai paparan hiburan keganasan ini akan mengubah dan mempengaruhi proses kognitif, afektif dan tingkah laku audien.

4. Kajian Md Salleh et al. (2009) juga membuktikan wujudnya perkaitan yang positif di antara menonton filem ganas dalam kalangan pelajar lelaki (13-17 tahun) dengan sikap agresif mereka.

5. Beberapa kajian seperti Wills et al. (2008), Sargent (2005) dan Wakefield et al. (2003) pula membincangkan hubungan pendedahan paparan babak merokok di dalam filem kepada perbuatan merokok dalam kalangan remaja.

Moga-moga pengkaji yang dapat memahami secara keseluruhan kepentingan menguasai bab sorotan literatur yang betul. Ini penting sebagai hala tuju kajian yang ingin dijalankan. Saya doakan agar dipermudahkan Allah segala urusan mengenai metodologi kajian sepanjang penulisan tesis anda. Selamat berjuang :)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 539 other followers